W tym artykule wyjaśnimy, jak prawidłowo zaksięgować zyski i straty w swoim PIT (rocznym zeznaniu podatkowym). DOCHODY Z TYTUŁU ZYSKÓW Z KRYPTOWALUT Posiadacze kryptowalut, którzy osiągają dochód z wymiany kryptowalut na waluty FIAT, są zobowiązani do zapłaty podatku od spieniężonej kwoty. Zyski ... Czytaj więcej
Kryptowaluty są w polskim prawie opodatkowane w różny sposób, w zależności od konkretnych okoliczności. W tym artykule przedstawiono, jak pomyślnie wypełnić PIT-38 w różnych przypadkach. Czy wymieniając jedną kryptowalutę na drugą, trzeba płacić podatek? Należy zauważyć, że tego typu transakcje nie podlegają ... Czytaj więcej
Nadchodząca seria artykułów zostanie poświęcona polskim regulacjom z 2019 roku dotyczącym kryptowalut, a w szczególności ich rozliczaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspomniane wyżej regulacje można podzielić na trzy najważniejsze sekcje: KRYPTOWALUTY JAKO WALUTA WIRTUALNA Do 2018 roku, do celów rozliczenia ... Czytaj więcej