Jak rozliczyć transakcje kryptowalutowe w swoim PIT-cie

Od 2019 roku w Polsce, zyski z kryptowalut muszą być rejestrowane jako zyski kapitałowe na deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej wymienione zostały najważniejsze szczegóły na temat składania deklaracji podatkowych dotyczących kryptowalut w Polsce.

KRYPTOWALUTY I PIT

Posiadanie kryptowalut należy odnotować w formularzu PIT-38. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia walut wirtualnych.

Należy je odnotować w sekcji E. przeznaczonej dla walut wirtualnych:


HISTORIA TRANSAKCJI  

Istotne jest, aby w załączniku podać swoją historię zakupów kryptowalut. Historia ta może być następnie wykazana w formularzu PIT jako wydatek na uzyskanie przychodu przy sprzedaży swoich kryptowalut. Załącznik ten musi zawierać informacje o rodzaju i ilości zakupionej kryptowaluty.

Przykładowe dokumenty, które można podać jako historię transakcji to: paragon otrzymany z wymiany kryptowalut w momencie dokonywania transakcji, potwierdzenie mailowe lub historia transakcji uzyskana z giełdy kryptowalut lub z innych platform, za pośrednictwem których dokonano zakupu towaru lub usługi.

Kiedy należy zapisać historię transakcji, aby uwzględnić ją w formularzu podatku dochodowego od osób fizycznych? 

Wymagane jest notowanie każdej transakcji, niezależnie od ich ilości:

  1. Jeśli osoba kupi BTC, i po prostu go przechowuje, taka transakcja musi być zapisana w formularzu PIT.
  2. Jeśli osoba kupi ETH, a następnie wymieni na inną kryptowalutę: 

Na przykład, przy zakupie ETH, następnie wymianie ETH na USDT, i kolejno USDT na BTC. Wszystkie te poszczególne transakcje należy odnotować w formularzu.

Warto przypomnieć, że transakcja, której historia nie była zachowana i nie można udowodnić że miała miejsce, nie może być wykorzystana jako wydatek na uzyskanie przychodu przy sprzedaży.

Na tym kończą się jedne z najważniejszych informacji dotyczące składania deklaracji podatkowej w zakresie kryptowalut w Polsce. Ta seria ma jeszcze dwa artykuły, które bardziej szczegółowo wyjaśnią jak rozliczać i opodatkowywać kryptowaluty.