Jak zyski i straty z kryptowalut są opodatkowane w Polsce

W tym artykule wyjaśnimy, jak prawidłowo zaksięgować zyski i straty w swoim PIT (rocznym zeznaniu podatkowym).

DOCHODY Z TYTUŁU ZYSKÓW Z KRYPTOWALUT

Posiadacze kryptowalut, którzy osiągają dochód z wymiany kryptowalut na waluty FIAT, są zobowiązani do zapłaty podatku od spieniężonej kwoty. Zyski z kryptowalut, po wymianie na walutę FIAT np. taką jak PLN, są opodatkowane według stawki 19%. Jeśli jednak łączny dochód przekracza 1M PLN, doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 4%.

Należy pamiętać, że dochód z kryptowalut nie może być łączony z innymi dochodami, na przykład ze sprzedaży akcji, udziałów i praw finansowych.

 

ZYSKI Z WYDOBYCIA KRYPTOWALUT OD 2019 R.

Przychód z wydobycia należy zaksięgować dopiero w momencie sprzedaży wydobytych kryptowalut. Przepisy wskazują, że do kosztów można zaliczyć jedynie bezpośrednie koszty związane z zakupem kryptowalut, co oznacza, że np. wartość sprzętu do wydobywania nie powinna być zaliczona do kosztów.

 

ROZLICZANIE KOSZTÓW I WYRÓWNYWANIE STRAT

Regulacje dotyczące rozliczania kosztów są jasne od 2019 roku i w nowych przepisach zostaną nakreślone jako wydatki poniesione specjalnie na zakup kryptowalut, a także koszty związane z ich zbyciem (sprzedaż, zapłata za towary/usługi itp.).

W przypadku strat nadal konieczne jest wypełnienie PIT-38, z powodu straty nie będzie obowiązku podatkowego. Będzie ona jednak miała wpływ na wysokość należnego podatku i na sposób rozliczenia w późniejszych latach. Koszty, które nie zostały wykorzystane w jednym roku, mogą zostać przeniesione na kolejny. 

Nie ma limitu czasowego na rozliczenie kosztów związanych z walutami wirtualnymi. Jednocześnie, przepisy wprowadzają zakaz kompensowania strat, będzie to miało znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zdecydujemy się zakończyć handel z pozycją stratną