Regulacje UE dotyczące kryptowalut cz. II: Jakie zmiany nadchodzą?

Przyjrzyjmy się bliżej nowym regulacjom Komisji Europejskiej dotyczącym kryptowalut.

Komisja Europejska 24 września 2020 r. przyjęła nowy, kompleksowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych (Digital Finance Package), który niewątpliwie zrestrukturyzuje europejską gospodarkę w kolejnych latach. Pakiet ten ma na celu zmniejszenie ryzyka i zapewnienie stabilności finansowej Europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności sektora i technologii Fintech na tym kontynencie. Wniosek legislacyjny Markets in Cryptoassets (MiCA), który został stworzony, aby uprościć technologię rozproszonych rejestrów (DLT) oraz regulację aktywów wirtualnych w Unii Europejskiej (UE), jednocześnie chroniąc użytkowników i inwestorów, jest istotnym elementem nowych ram regulacyjnych.

Obszerny dokument MiCA koncentruje się w dużej mierze na wytycznych dotyczących rodzajów kryptowalut, które są poza zasięgiem obecnych przepisów, takich jak stablecoiny, a także dostawcy usług kryptowalutowych (CASP).

MiCA i CASP

  • Plan MiCA “wyciekł” na początku ubiegłego roku, branża kryptowalutowa dowiedziała się
    o nadchodzących zmianach. Przewiduje się, że pełne wprowadzenie go do prawa UE zajmie do 4 lat.
  • Emitenci stablecoinów  CASP, których wolumeny rynkowe osiągną „znaczny” poziom, będą podlegać takim obowiązkom jak stworzenie whitepapera, oraz rygorystycznym wymaganiom dotyczącym zapewnienia jakości.
  • Podkreślając, że “warunki nałożone na dostawców usług związanych z aktywami kryptowalutowymi,
    są proporcjonalne do ryzyka związanego ze świadczonymi usługami”, KE stwierdza, że dołożyła starań,
    aby być sprawiedliwą „w stosownych przypadkach”.

Pomimo tak długiego okresu wdrażania, surowe wymogi MiCA dotyczące zgodności z przepisami bez wątpienia na zawsze zmienią europejski rynek aktywów cyfrowych.