UE przyjmuje nową ustawę regulującą kryptowaluty

Przed 2022, regulacje UE dotyczące kryptowalut różniły się w poszczególnych państwach członkowskich.
Po kompleksowym procesie negocjacji, Parlament Europejski i Rada Europejska zgodziły się objąć działalność związaną z kryptowalutami ramami regulacyjnymi propozycji „Markets in Crypto-Assets” (MiCA).
Prace nad regulacjami są w toku, a ich wejście w życie może zająć ponad 18 miesięcy, wszystko to celem ujednolicenia
przepisów i wyjaśnienia błędnych przekonań na temat branży walut wirtualnych.

Zmiany w przepisach dotyczących podróży
Nowe przepisy będą wymagały obniżenia progu KYC dla kryptowalut. Nie ma to wpływu na europejskie przedsiębiorstwa, ponieważ są one przystosowane do regulacji KYC.

Zmiany dla użytkowników z portfelami non-custodial (nie powierniczymi)
Nadchodzący projekt ustawy będzie wymagał, aby przelewy z biznesu krypowalutowego do portfeli
non-custodial lub osobistych o wartości ponad 1000 EUR, przechodziły proces weryfikacji.

TokenEX pozostaje w zgodzie z prawem, dlatego stosuje się do wyżej wymienionych przepisów,
aby zapewnić jak najlepszą obsługę klientom.

Wniosek MiCA ma również inne aspekty, o których zamierzamy mówić w nadchodzących tygodniach.