Wymogi związane z kryptowalutami dla firm

Szczegółowa lista wymogów prawnych dotyczących wykorzystania kryptowalut w biznesie w Polsce.

Korzyści płynące z rozszerzenia działalności o kryptowaluty są różnorodne. W Polsce przepisy dotyczące kryptowalut różnią się, w zależności od rodzaju działalności jaką prowadzi firma. Zakup i sprzedaż kryptowalut są legalne dla kont firmowych i mogą być swobodnie podejmowane. Prowadząc działalność związaną z kryptowalutami, przedsiębiorstwa nie muszą ubiegać się o licencję na obrót kryptowalutami. Są jedynie zobowiązane do wpisania się do rejestru działalności związanej z walutami wirtualnymi prowadzonego przez Ministra Finansów Publicznych. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą związaną z kryptowalutami, następujące rodzaje działalności wymagają wpisu do rejestru:

  • Usługi oferujące wymianę między walutami wirtualnymi a walutami FIAT  (kantory wymiany walut, giełdy);
  • Usługi oferujące wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi (kantory wymiany walut, giełdy);
  • Usługi pośrednictwa między walutami wirtualnymi a walutami FIAT lub między walutami wirtualnymi (jak wspomniano wcześniej);
  • Usługi w zakresie prowadzenia rachunków dla walut wirtualnych (takich jak portfele).

Od Października 2021, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu walutami wirtualnymi podlegają regulacjom nowelizacji polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Przedstawiciele tych firm muszą spełnić następujące warunki:

Blog - wymogi do handlu kryptowalutami

Niekaralność
Należy dostarczyć zaświadczenie od organów ścigania potwierdzające niekaralność przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Oświadczenie o kompetencjach
Przedstawiciele muszą wykazać swoje kompetencje poprzez ukończenie szkolenia lub kursu obejmującego kwestie prawne i praktyczne związane z działalnością związaną z wirtualnymi walutami.

Doświadczenie w dziedzinie walut wirtualnych
Alternatywnie, kompetencje można wykazać poprzez prowadzenie przez co najmniej jeden rok działalności związanej z walutami wirtualnymi, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami.

Ocena ryzyka
Przedstawiciele muszą określić ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z relacjami gospodarczymi lub okazjonalnymi transakcjami. Są oni również zobowiązani do oceny poziomu zidentyfikowanego ryzyka i do udokumentowania go.

Stworzenie wewnętrznej polityki AML
Wreszcie, przedstawiciele powinni stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów gdy jest to wymagane, oraz brać pod uwagę zidentyfikowane ryzyko i jego ocenę. Stosowanie konkretnych wymogów AML musi być dostosowane do konkretnego klienta i konkretnej działalności.

Nowe firmy zajmujące się obrotem kryptowalutami powinny przed rozpoczęciem działalności, drogą elektroniczną dokonać rejestracji na liście podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą grzywny w wysokości do 100 000 PLN. TokenEX pomaga firmom w procesie rejestracji oraz udziela konsultacji w zakresie wykorzystania kryptowalut w biznesie. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem.